Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Η ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΖΕΟΥΣΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ!!

 

Ένας γέροντας, έλεγε γιά τον αββά Ξόϊο τον Θηβαίο:

<< Είχε πάει κάποτε ο αββάς Ξόϊος στο Σινά και εκεί τον συνάντησε ένας αδελφός και του είπε στενάζοντας:

«Στενοχωρούμεθα αββά μου, επειδή δεν βρέχει…».

Του απαντά, τότε  ο μεγάλος αββάς, με πραγματική απορία:

«Γιατί δεν προσεύχεσθε και δεν παρακαλείτε τον Θεόν;».

Του αποκρίνεται αμέσως ο αδελφός, λέγοντας:

«Και προσευχόμεθα και λιτανείες κάνομε και πάλι δεν βρέχει γέροντα…».

Και ο γέροντας του λέει:

«Η αλήθεια είναι ότι, δεν προσεύχεσθε με ένταση. Θέλεις να μάθεις ότι, αυτό είναι αλήθεια;;».

Και πριν προλάβει να απαντήσει ο αδελφός, σήκωσε ο αββάς Ξόϊος τα χέρια του στον Ουρανό προσευχόμενος, και αμέσως έβρεξε!!

Μόλις το είδε αυτό ο αδελφός φοβήθηκε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον προσκύνησε, αλλά ο γέροντας έφυγε. Ο αδελφός, γνωστοποίησε σ’ όλους το γεγονός και αυτοί όταν το άκουσαν εδόξασαν τον Θεόν!>>!!

 

Από το Γεροντικό του Σινά.