Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

«ΟΛΑ ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ»(A.Εφραίμ Κατουνακιώτης)!!!

 

<<Και τα όρη και τα βουνά και τα δένδρα και η θάλασσα και τα ψάρια, όλα υμνολογούν τον Θεόν!

Αλλά εμείς, επειδή έχουμε αμαυρώσει το νοερόν της ψυχής μας, λίγο το καταλαβαίνουμε... Όσο καθαρίζεσαι μέσα σου, τόσο περισσότερο λαμβάνεις έναν φωτισμό, λαμβάνεις μία αίσθηση, ότι κανένα κτίσμα του Θεού δεν μένει αργό, αλλά όλα δοξολογούν τον Θεόν!

Ο ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΝΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ!!!