Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΜΑΣ!!

 

<< Εις τί θα μας ωφελήσει εάν πληροφορηθούμε ότι, η φωνή ήταν του Πατρός ή ο Θεός ομιλεί δι’ Αγγέλου γιά το ένα και το άλλο;; Εις τί θα μας ωφελήσει εις τον δρόμο της σωτηρίας μας, εάν το γνωρίζουμε αυτό; Εσύ μιλάς θεολογικά… Τί θα μας ωφελήσει; Τίποτε!

Άφησες το δρόμο της ταπεινώσεως και πιάνεις υψηλά επίπεδα θεολογικά. Όχι! Άφησε αυτόν το δρόμο και ακολούθησε το δρόμο της καλογερικής: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με»!

ΕΔΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΣΙΣ!!