Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΜΑΣ!!

 

<< Εις τί θα μας ωφελήσει εάν πληροφορηθούμε ότι, η φωνή ήταν του Πατρός ή ο Θεός ομιλεί δι’ Αγγέλου γιά το ένα και το άλλο;; Εις τί θα μας ωφελήσει εις τον δρόμο της σωτηρίας μας, εάν το γνωρίζουμε αυτό; Εσύ μιλάς θεολογικά… Τί θα μας ωφελήσει; Τίποτε!

Άφησες το δρόμο της ταπεινώσεως και πιάνεις υψηλά επίπεδα θεολογικά. Όχι! Άφησε αυτόν το δρόμο και ακολούθησε το δρόμο της καλογερικής: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με»!

Ήλθε κάποτε κάποιος κληρικός στο καλύβι και μου λέει: «Πάτερ, το σώμα που μεταλαμβάνομε είναι το Σώμα του Χριστού!», προσπαθώντας να μου δώσει θεολογικές εξηγήσεις. 

Τότε του απαντάω εγώ: «Πάτερ, δεν μπορούμε να Θεολογήσωμε, διότι δεν είμασθε Θεολόγοι. Μεταλαμβάνομε Σώμα και Αίμα Χριστού!!! Περισσότερα δεν μπορούμε να πούμε, μήπως και πέσουμε σε κάποιο δογματικό λάθος και θα το βρούμε εμπόδιο μετά τον θάνατό μας!»

Τέτοια δεν μας ωφελούν, παιδί μου. Άφησε αυτόν το δρόμο και πάρε το δρόμο της υπακοής και άφησε τα υψηλά επίπεδα… Αι θλίψεις γεννούν την ταπείνωση!>>!!

 

Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης