Κυριακή 16 Ιουνίου 2024

ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ!!!


 

«ΟΥΤΕ ΑΝΑΒΩ ΟΥΤΕ ΣΒΗΝΩ» (γ.ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ)!!!

 

Ερώτησις πατρός, κόρης φιλομονάχου:

«Γιατί, πάτερ Ιωήλ, προτρέπεις τα κορίτσια μας να γίνουν καλογρηές;»

(Και ο πατήρ Ιωήλ απήντησεν:)

«Εγώ δεν προτρέπω, αλλά και δεν εμποδίζω. Πόθους Μοναχικούς εγώ ούτε ανάβω ούτε σβήνω. Δεν ανάβω, διότι δεν ημπορώ. Μόνον το Πνεύμα το Άγιον ημπορεί να κάνη κάτι τέτοιο! Δεν σβήνω, διότι δεν πρέπει! Ποιός είμαι εγώ, διά να σβήσω τις φλόγες που ανάβει ο Θεός;;;».

 (Και επανήλθεν ο πατήρ της κόρης:)