Κυριακή 16 Ιουνίου 2024

ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ!!!


 

«Ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο! Ο άνθρωπος όμως, πολλές φορές, ευρίσκεται έξω από τον εαυτόν του…»!!!

Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος