Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Η ΘΕΟΕΙΔΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ» ΓΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ!!!

«Προσπαθήστε να προοδεύετε στην εσωτερική καρδιακή επιστήμη, στην επιστήμη δηλαδή:

- Της αγάπης!

- Της πίστεως!

- Της προσευχής!

- Της πραότητος!

- Της ταπεινοφροσύνης!

- Της ευγενείας!

- Της υπακοής!

- Της σωφροσύνης!

- Της συγκαταβατικότητος!

- Της συμπαθείας!

- Της αυτοθυσίας!

- Της καθάρσεως από πονηρούς και κακούς λογισμούς!

«Ζητετε δ πρτον τν βασιλείαν το Θεο κα τν δικαιοσύνην Ατο, κα τατα πάντα προστεθήσεται μν» (Ματθ. ΣΤ΄33΄)!!!

Περισσότερο απ’ όλα, να μαθαίνετε την γλώσσα της αγάπης, την πιο ζωντανή και εκφραστική γλώσσα!! Χωρίς αυτή, η γνώση των ξένων γλωσσών δεν φέρνει καμμιά ουσιαστική ωφέλεια!»!!!

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης (1829-1908)