Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023

Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΓΑΠΗ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΑΞΙΜΟΝ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΝ!!

 

«Μην προσβάλλεις ποτέ κανέναν αδελφό, και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μη τυχόν επιστρέψει στον κόσμο μη μπορώντας να ανθέξει τη θλίψη, διότι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως, που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρρησία προς τον Θεόν.

 Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων. Διότι εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιονδήποτε τρόπο, γιά εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν τον δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της δια μέσου της αγάπης, στη γνώση του Θεού.

 Δεν έχει τέλεια αγάπη, εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους, ανάλογα με τον χαρακτήρα τους. Τον ένα π.χ. τον αγαπά και τον άλλον τον μισεί, ή τον ίδιο άνθρωπο, άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισεί γιά τις ίδιες αιτίες...

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΣΠΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ!!