Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΝΟΤΗΤΟΣ!!

 

<<Σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, πρέπει να καθαρίζουμε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, γιά να καθαρίσει και το εξωτερικό. Γι’ αυτό ακριβώς, αν νοιώθουμε την ανάγκη, όπως είπε ο  Απόστολος, να πολεμήσουμε σωστά και να στεφανωθούμε, νικώντας το ακάθαρτο πνεύμα της πορνείας, δεν πρέπει να στηριζώμεθα στη δική μας δύναμη και άσκηση, αλλά στη βοήθεια του Κυρίου μας και Θεού. Γιατί το πνεύμα αυτό, δεν πρόκειται να σταματήσει να πολεμάει τον άνθρωπο, παρά μόνο όταν αυτός πιστέψει πραγματικά ότι γιατρεύεται και ανεβαίνει στο ύψος της αγνείας, όχι με τη δική του φροντίδα και τους δικούς του κόπους, αλλά με τη βοήθεια και την προστασία του Θεού. Το κατόρθωμα αυτό, υπερβαίνει τη φύση του ανθρώπου, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, όποιος έχει νικήσει τους ερεθισμούς και τις ηδονές της σάρκας, μετατρέπει το σώμα του σε υπηρέτη της ψυχής.

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ!!