Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΝΟΤΗΤΟΣ!!

 

<<Σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, πρέπει να καθαρίζουμε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, γιά να καθαρίσει και το εξωτερικό. Γι’ αυτό ακριβώς, αν νοιώθουμε την ανάγκη, όπως είπε ο  Απόστολος, να πολεμήσουμε σωστά και να στεφανωθούμε, νικώντας το ακάθαρτο πνεύμα της πορνείας, δεν πρέπει να στηριζώμεθα στη δική μας δύναμη και άσκηση, αλλά στη βοήθεια του Κυρίου μας και Θεού. Γιατί το πνεύμα αυτό, δεν πρόκειται να σταματήσει να πολεμάει τον άνθρωπο, παρά μόνο όταν αυτός πιστέψει πραγματικά ότι γιατρεύεται και ανεβαίνει στο ύψος της αγνείας, όχι με τη δική του φροντίδα και τους δικούς του κόπους, αλλά με τη βοήθεια και την προστασία του Θεού. Το κατόρθωμα αυτό, υπερβαίνει τη φύση του ανθρώπου, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, όποιος έχει νικήσει τους ερεθισμούς και τις ηδονές της σάρκας, μετατρέπει το σώμα του σε υπηρέτη της ψυχής.

  Επομένως, δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος με τα δικά του φτερά να πετάξει προς αυτό το υψηλό και Ουράνιο βραβείο της αγιωσύνης, και να μιμηθή τους Αγγέλους, αν δεν τον σηκώσει η Χάρις του Θεού από τη γη και τη λάσπη. Γιατί, καμμιά άλλη αρετή, όσο η σωφροσύνη, δεν κάνει τους ανθρώπους, μολονότι έχουν σάρκα, να μοιάζουν με τους πνευματικούς Αγγέλους!! Μ αυτή την αρετή, όπως λέει ο Απόστολος, μπορούν, ενώ ακόμη ζουν στη γη, να έχουν το πολίτευμα στους Ουρανούς!

Μπορούμε να καταλάβουμε αν μας εχαρίσθη η αρετή αυτή, όταν διαπιστώσουμε ότι, η ψυχή μας δεν ευχαριστιέται με καμμιά εικόνα αισχρής φαντασίας στον ύπνο. Διότι παρ’ όλο που κάτι τέτοιο δεν θεωρείται αμαρτία, αποδεικνύει όμως ότι, η ψυχή είναι άρρωστη και δεν έχει απαλλαγή από το πάθος της πορνείας. Έτσι, πρέπει να καταλάβουμε ότι, αυτές οι αισχρές φαντασίες που βλέπουμε στον ύπνο μας, φανερώνουν την αμέλεια και την ασθένειά μας. Γι’ αυτό και ο ιατρός των ψυχών μας έβαλε το φάρμακο στα απόκρυφα της ψυχής, επειδή ήξερε ότι εκεί ευρίσκονται οι αιτίες των σαρκικών παθών, λέγοντας: “Όποιος βλέπει γυναίκα και την επιθυμεί, ήδη εμοίχευσε μέσα στην καρδιά του”. Άρα, ο Παντογνώστης και Φιλάνθρωπος Θεός διδάσκοντάς μας επισημαίνει ότι, πρέπει να αγωνισθούμε γιά να θεραπευθή η ψυχή μας, επειδή αυτή δεν χρησιμοποιεί όπως πρέπει τα μάτια, που ο Θεός μας έδωσε γιά το καλό μας!!

Ως εκ τούτου και ο σοφός Παροιμιαστής μας εφιστά την προσοχή διδάσκοντάς μας: “Με κάθε τρόπο πρόσεχε την καρδιά σου”. Θέτοντας το φάρμακο της προσοχής σ’ εκείνη που είναι υπεύθυνη να χρησιμοποιή, όπως πρέπει τα μάτια >>!!

Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος (360-435)