Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ!!

 
 
        «Ένας μικρός, έγραψε ένα γράμμα στον θείο του στην Αμερική, ζητώντας να του στείλει λίγα χρήματα, γιά να πάρει ένα βιβλίο που ήθελε. Ο θείος του όμως δεν του απάντησε... Αυτό ανησύχησε την μητέρα του παιδιού, διότι ο θείος ήταν πάντα τακτικός και απαντούσε στα γράμματα.

Αποδείχθηκε βέβαια, εκ των υστέρων, ότι τελικά ο μικρός έγραψε την επιστολή σε ένα τετράδιο και ξέχασε να κόψει την σελίδα και να την βάλει στο φάκελο του γράμματος. Έτσι το γράμμα δεν περιείχε τίποτε και προφανώς ο θείος μόλις το παρέλαβε, το εξέλαβε σαν μία πλάκα του μικρού και δεν απάντησε.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑΙ ΑΠΟΛΑΒΑΙ, ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΜΟΧΘΟΥ!!