Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023

ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ!!

<<Είχε έλθη κάποιος στο καλύβι, ο οποίος ήταν πολύ στενοχωρημένος, διότι από απροσεξία είχε κτυπήσει, με το αυτοκίνητό του, ένα παιδάκι.

«Είμαι ένοχος», έλεγε.

«Προσευχόσουν εκείνη την ώρα;», τον ερώτησα.

«Όχι δεν προσευχόμουν», μου είπε.

«Δεν είσαι τόσο ένοχος που κτύπησες το παιδί», του είπα, «όσο είσαι ένοχος, επειδή δεν προσευχόσουν».

Και του ανέφερα ένα άλλο περιστατικό που είχα υπ’ όψιν μου:

Η ΦΟΒΕΡΑ ΦΙΛΑΥΤΙΑ, ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΘΩΝ.