Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023

Η ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ!!

«Όταν ελεήσεις τον πτωχό, όταν βοηθήσεις τον πλησίον σου, το δίδεις στον Θεόν!

Αλλά γιά πείτε μου: Ποιός είναι σ’ εμάς ο πιο πλησίον που έχει την ανάγκη μας και ζητεί να τον ελεήσουμε;

Η ψυχή μας!

Η ψυχή μας είναι ο πλησίον μας, την ψυχή μας να βοηθήσουμε και να την ελεήσουμε! Να ελεήσουμε αυτή την πτωχή ψυχή με αρετές! Αν θέλεις να ελεήσεις την ψυχή σου, να καλλιεργείς τις αρετές. Θα πρέπει, λοιπόν, να αγωνίζεσαι, γιά να είσαι:

«ΙΔΟΥ ΝΥΝ ΚΑΙΡΟΣ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΣ» (Β’Κορινθ.ΣΤ΄2΄)!!!