Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

«AUDIATUR ET ALTERA PARS»(=«Ακουσθείτω και η άλλη πλευρά»)!!!

Κάποιος αξιωματικός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον επλησίασε και άρχισε να κατηγορεί με πάθος κάποιον,  που δεν ήταν παρών. Τότε ο Μέγας Αλέξανδρος, έκλεισε με την παλάμη του, το ένα αυτί του, και συνέχισε να ακούει τον «κατήγορο».

 Ο συγκεκριμένος, αφού τελείωσε το καταγγελτικό έργο του, ερώτησε τον Μέγα Αλέξανδρο με έκπληξη, να του εξηγήσει, γιατί όσο του μιλούσε, αυτός είχε κλειστό το ένα του αυτί.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΓΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ!!