Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

«AUDIATUR ET ALTERA PARS»(=«Ακουσθείτω και η άλλη πλευρά»)!!!

Κάποιος αξιωματικός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον επλησίασε και άρχισε να κατηγορεί με πάθος κάποιον,  που δεν ήταν παρών. Τότε ο Μέγας Αλέξανδρος, έκλεισε με την παλάμη του, το ένα αυτί του, και συνέχισε να ακούει τον «κατήγορο».

 Ο συγκεκριμένος, αφού τελείωσε το καταγγελτικό έργο του, ερώτησε τον Μέγα Αλέξανδρο με έκπληξη, να του εξηγήσει, γιατί όσο του μιλούσε, αυτός είχε κλειστό το ένα του αυτί.

Και ο Μέγας Στρατηλάτης του απάντησε ως εξής:

«Σε άκουσα πολύ προσεκτικά, αλλά με το ένα αυτί. Με το άλλο, θα ακούσω αυτόν που κατηγορείς!»!!