Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

«ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΖΕΥΞΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ» (Α.Δημήτριος του Ροστώφ)!!

 

 

«Δεν υπάρχει σ' αυτό τον κόσμο καμμιά εύλογη αιτία, γιά να οργίζεσαι και να θυμώνεις,

εκτός από τις περιπτώσεις που προσβάλλεται η Δόξα του Θεού και περιφρονείται ο Νόμος Του.

Αλλά και τότε, πρέπει να συζεύξεις την οργή με την διάκριση, γιά να μη βλάψεις την ψυχή σου!

«Ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε» (Εφεσ.Δ΄26΄)!!!

Παραγγέλλει με σοφία ο Απόστολος Παύλος!»!!!

Άγιος  Δημήτριος  Μητροπολίτης  Ροστώφ