Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΕΝΤΙΟΣ.


Ο Αββάς Αρέντιος, Ηγούμενος σε Μοναστήρι της Λιμόζ, καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Γαλατίας και έζησε στους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού, πριν από το Φοβερό Σχίσμα, Ανατολής και Δύσεως. Οι γονείς του, όταν εμεγάλωσε, τον έστειλαν στην αυλή του Βασιλιά, όπου εγνώρισε τον Επίσκοπο της πόλεως Νικήτα. Ο άγιος αυτός άνθρωπος, ο οποίος διέθετε το χάρισμα του λόγου και της ιάσεως, σοφός και διορατικός καθώς ήταν, διέκρινε στον νεαρό Αρέντιο την Χάρι Του Θεού. Τον παρώτρυνε, λοιπόν, να τον ακολουθήσει, αν ήθελε. Ο νεαρός υπάκουσε και μετά από λίγα χρόνια εκάρει μοναχός.

Ο,ΤΙ ΠΟΛΥΤΙΜΩΤΕΡΟΝ Η ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΨΥΧΗ!!!