Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ GAMER ΣΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΜΒΛΩΣΗ.

«ΚΑΙ ΟΦΙΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΕΒΑΛΕΣ»!!!


Ο Άγιος Σπυρίδων καταγόταν από την Κύπρο και έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου (306 -337) και του υιού του Κωνσταντίου (337- 361). Στα πρώτα χρόνια της ζωής του ήταν μόνο ποιμήν προβάτων. Σύντομα όμως έγινε και ποιμήν ανθρώπων, εθεράπευε διάφορες ασθένειες, εφώτιζε τυφλούς, έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα και άλλα πολλά θαυμαστά έκανε με την Χάρι του Θεού. Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, έγινε ο πρώτος Χριστιανός Βασιλεύς του Ρωμαϊκού κράτους, ο θαυματουργός Άγιος Σπυρίδων, χειροτονήθηκε Επίσκοπος Τριμυθούντος στην Κύπρο.
Κάποια χρονιά, ένας ενάρετος και ευσεβής αγρότης αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες. Το χωράφι του δεν του είχε αποδώσει καρπό και δεν είχε καθόλου χρήματα για ν’ αγοράσει σπόρο, να σπείρει ξανά. Κατέφυγε σε κάποιους γνωστούς, τους οποίους είχε στο παρελθόν βοηθήσει με διαφόρους τρόπους, αλλά κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να του δανείσει χρήματα. Αφού απελπίσθηκε, κατέφυγε στον Άγιο Σπυρίδωνα και του είπε το πρόβλημά του.

«ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΥΠΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΡΕΣ».