Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

«ΣΕ ΚΟΥΡΑΖΩ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ, ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ».


     Ο π. Φιλάρετος, Ηγούμενος της Μονής Κωνσταμονίτου, είχε διορατικό χάρισμα.  '0ταν εξομολογούσε, ενίοτε έλεγε: «Ναι, καλά, αλλά εκείνο που πήρες, να το επιστρέψεις. Εκείνο που έκανες δεν σκέφθηκες να το εξομολογηθείς». Πολλούς, που πρώτη φορά έρχονταν να εξομολογηθούν τους αποκαλούσε με τα ονόματα τους. Επίσης είχε καλλιεργήσει και την νοερά προσευχή. 

Νο 8/8 - Ι.Μ.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.