Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

«ΣΕ ΚΟΥΡΑΖΩ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ, ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ».


     Ο π. Φιλάρετος, Ηγούμενος της Μονής Κωνσταμονίτου, είχε διορατικό χάρισμα.  '0ταν εξομολογούσε, ενίοτε έλεγε: «Ναι, καλά, αλλά εκείνο που πήρες, να το επιστρέψεις. Εκείνο που έκανες δεν σκέφθηκες να το εξομολογηθείς». Πολλούς, που πρώτη φορά έρχονταν να εξομολογηθούν τους αποκαλούσε με τα ονόματα τους. Επίσης είχε καλλιεργήσει και την νοερά προσευχή. 

   Όταν γέρασε και δεν μπορούσε ν' ανέβη τις σκάλες, περίμενε στο πρώτο σκαλοπάτι και κατόπιν σαν πουλί ανέβαινε επάνω, σαν να τον σήκωνε κάποιος άγγελος. Ένα βράδυ, που συνέβη το ίδιο, ο π. Χερουβείμ Κωνσταμονίτης τον άκουσε να λέει: «Σε κουράζω και εσένα, Άγγελε μου».Πηγή: Αθωνική Πολιτεία, Αρ Φύλλου:261 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 σελ.4