Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023

Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΘΩΝ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ!!!

Κάποιος ασκητής, απέκτησε την φήμη ότι επί πενήντα χρόνια ζει με αυστηρή νηστεία, αποφεύγοντας και αυτό το ψωμί και το κρασί. Έλεγε μάλιστα και ο ίδιος:

«Θανάτωσα την φιληδονία, την φιλαργυρία και την φιλοδοξία».

Όταν το άκουσε ο αββάς Αβραάμ, πήγε να τον συναντήσει και του λέει:

«Εσύ είπες αυτά τα λόγια αδελφέ;».

«Ναι αββά μου», απήντησε ο ασκητής.

«Δεν μου λες: Εάν εισέλθης στο κελλί σου και εύρης μία γυναίκα, μπορείς να μείνεις τελείως αδιάφορος γιά το φύλο της;;».

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗ, ΚΥΡΙΩΣ, ΕΙΣ ΤΑ… ΜΙΚΡΑ!!!