Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

Ο ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ «ΓΕΡΟ-ΑΘΩΝΑΣ»!!

 

        Το Άγιον Όρος, το περικαλλέστατο «περιβόλι της Παναγίας μας», δεσπόζει εις την Χαλκιδική και αποτελεί το ανατολικό «πόδι» αυτής.
        Προ χιλίων διακοσίων (1200) ετών και πλέον, άρχισε να κατοικείται από αφιερωμένας εις τον Θεόν ψυχάς και μέχρι σήμερα, έχει αναδείξει χιλιάδας ασκητών, αναχωρητών, οσίων, οσιομαρτύρων κ.λπ. Αγίων, της Ορθοδόξου Πίστεώς μας!

ΣΟΦΗ ΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ!