Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

ΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΜΩΫΣΕΩΣ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ!!


 

Την ημέρα που ανέλαβε ως Ηγούμενος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ήλθαν στο Μοναστήρι Του, εξακόσιοι περίπου ξένοι. Όλοι αυτοί εκάθησαν στην Τράπεζα και έτρωγαν, αλλά ο Άγιος Ηγούμενος έβλεπε κάποιον με κοντά μαλλιά, τυλιγμένο με ένα μανδύα, όπως οι Ιουδαίοι, ο οποίος έτρεχε παντού και διέταζε εξουσιαστικά τους μαγείρους, τους οικονόμους, τους κελλαρίτας και τους άλλους διακονητάς!

Όταν, λοιπόν, έφυγε ο κόσμος και εκάθησαν οι διακονηταί να φάγουν, ανεζητείτο αυτός που έτρεχε παντού και διέταζε, και δεν ευρισκόταν. Τότε ο δούλος του Θεού, πατήρ ημών Ιωάννης, είπε:

ΦΙΛΟΣΟΦΗΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ!

Ενώ το πείσμα οδηγεί στον παραλογισμό και επιβεβαιώνει την παροιμία,