Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ, ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΣΤΙΚΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ!!

 

«ΤΙ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΕΥΚΟΠΩΤΕΡΟΝ, ΕΙΠΕΙΝ, ΑΦΕΩΝΤΑΙ ΣΟΥ ΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΙ, Ή ΕΙΠΕΙΝ, ΕΓΕΙΡΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ;» (Ματθ.Θ’5’)!!!

 

        <<Σήμερα, πολλά παιδιά υποφέρουνε, εξαιτίας της απιστίας και της σκληροκαρδίας των γονέων τους. Θυμάμαι στην Αθήνα ζούσε ένα ανδρόγυνο, που κάλεσε κάποτε έναν γέροντα, ο οποίος είχε Χάρη Θεού, στο σπίτι τους, γιά να δει το τρίχρονο παράλυτο παιδί τους.
        Φθάνοντας στο σπίτι ο γέροντας, τράβηξε προς το δωμάτιο της τραπεζαρίας, αγνοώντας τους γονείς, που του έλεγαν ότι το παιδί είναι στο υπνοδωμάτιό του και όχι στην τραπεζαρία. Καθίσανε στην τραπεζαρία και ρωτάει ο γέροντας τον πατέρα:
        «Από πότε έχεις να πας στην Εκκλησία;».

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

ΑΠΛΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΑΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ), ΤΟΥ ΠΑΤΡΟ-ΚΟΣΜΑ!!

 

<< «Επρόσταξεν ο Θεός και έγιναν επτά ημέραι. Πρώτην έκαμε την Κυριακήν και την εκράτησε διά λόγου Του, και τας άλλας εξ, τας  εχάρισεν  εις  ημάς, να εργαζώμεθα διά τα ψεύτικα  ταύτα, γήϊνα, και την Κυριακήν να σχολάζωμεν και να πηγαίνωμεν εις τας Εκκλησίας μας να δοξάζωμεν τον Θεόν μας, να ιστάμεθα με ευλάβειαν, ν’ ακούωμεν το Άγιον Ευαγγέλιον και τα λοιπά βιβλία της  Εκκλησίας  μας!  Τί  μας  παραγγέλλει  ο  Χριστός  μας  να κάμνωμεν;  Να  στοχαζώμεθα  τας  αμαρτίας  μας,  τον  θάνατον, την  κόλασιν,  τον  Παράδεισον,  την  ψυχήν  μας  οπού  είναι τιμιωτέρα από όλον τον κόσμον, να τρώγωμεν και να πίνωμεν το αρκετόν  μας,  ομοίως  και  τα  ρούχα  μας  τα  αρκετά,  τον  δε επίλοιπον καιρόν να τον εξοδεύωμεν διά την ψυχήν μας, να την κάμνωμεν νύμφην του Χριστού μας, και τότε πρέπει να λεγώμεθα άνθρωποι  και  επίγειοι  άγγελοι. Ει  δε  και  ζητούμεν  πώς  να τρώγωμεν,  πώς  να  πίνωμεν,  πώς  να  αμαρτάνωμεν,  πώς  να στολίζωμεν τούτο το βρώμικο σώμα, οπού αύριον θα το φάνε τα σκουλήκια, και όχι διά την ψυχήν οπού είναι αθάνατος, τότε δεν πρέπει  να  λεγώμεθα  άνθρωποι,  αλλά  ζώα…  Λοιπόν,  κάμετε  το σώμα δούλον της ψυχής και τότε να λέγεσθε άνθρωποι!

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΣ, ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΜΕΝΙΟΥ!!

 

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ!!

 

Εκείνος που απόκτησε τους καρπούς της αγάπης με το ζήλο του, δεν χωρίζεται από αυτή, ακόμη και αν υποφέρει μύρια κακά. Θα σε πείσει γι’ αυτό, ο Στέφανος ο μαθητής του Χριστού (και οι όμοιοί του μάρτυρες), που προσευχόταν γιά εκείνους που τον εφόνευαν και ζητούσε, ο Θεός να τους συγχωρήσει, επειδή ενεργούσαν έτσι, από άγνοια (Πράξεις Ζ΄60΄)!

Αν ιδίωμα της αγάπης είναι η μακροθυμία και η χρηστότητα (Α΄Κορινθ. ΙΓ΄4΄), τότε εκείνος που οργίζεται και θυμώνει και ενεργεί δόλια, είναι φανερό ότι αποξενώνεται από την αγάπη. Και όποιος είναι ξένος προς την αγάπη, είναι ξένος από τον Θεόν, αφού ο Θεός είναι Αγάπη (Α΄Ιωάνν. Δ΄8΄)!

«ΛΕΓΟΜΕΝ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ» (γέρων Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)!!


 

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Η ΟΡΘΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ!!

 

<< Η Αγία Γραφή γράφθηκε γιά να μας παρουσιάσει ποιός είναι ο Ιησούς Χριστός!

Αλλά, πώς θα μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή; Δεδομένου ότι, εκεί είναι ο μεγάλος ύφαλος που προσκρούουν οι άνθρωποι.

Ερώτησε ο Κύριός μας τους μαθητές Του:

«Τί λένε οι άνθρωποι για μένα;».

Και απαντούν οι μαθητές Του:

«Άλλος λέει ότι είσαι Προφήτης, άλλος ότι είσαι ο Πρόδρομος που αναστήθηκε (όπως το έλεγε ο Ηρώδης), άλλος τούτο, άλλος εκείνο…».

Και ερώτησε πάλι ο Κύριος:

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΔΙΑΚΑΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΑΚΡΥΩΝ!!


Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

ΘΑΥΜΑΣΤΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΙ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΣΑΛΙΚΗ!!

 

Τον Άγιο Ιωάννη τον Pώσο, ο Γέροντας Ιάκωβος τον επισκεπτόταν τακτικά, κυρίως όταν πήγαινε στην Αθήνα γιά επίσκεψη στους ιατρούς.

«Κάποτε, επήγα στο Προκόπι», έλεγε ο γέροντας, «και βλέπω τον Άγιο ζωντανό μέσα στη Λάρνακά του, και του λέω:

“Άγιε μου, πώς περνούσες στη Μικρά Ασία, τί αρετές είχες και αγίασες;”

Ο Άγιος τότε μου απάντησε ως εξής:

ΟΙ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ!!


 

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

«ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑΛΑΜΨΟΥΣΙ»(Σοφ.Σολομ.Γ’7’)!!!

 

Ήταν κάποια γυναίκα πάμπτωχη σ’ ένα μικρό χωριό της Αιτωλοακαρνανίας, η οποία είχε τρία παιδιά. Κατάφερε να τα μεγαλώσει με απίστευτες στερήσεις και δυσκολίες, αλλά και με μία μοναδική αξιοπρέπεια! Αυτή, ήταν η κυρία Βασιλική.

Πέθανε παραμονή της Παναγίας του 1998.

Την επομένη ημέρα, 15 Αυγούστου, το φθηνό φέρετρο με την σωρό της, που ήταν πάνω στην καρότσα του μικρού αγροτικού ημιφορτηγού του ιερέα, κατευθυνόταν προς το Κοιμητήριο.

Στην πορεία της κηδείας, ακολουθούσαν μερικοί συγχωριανοί της και συζητούσαν  γιά  τα  βάσανα  που  είχε  περάσει  η  Βασιλική,  όταν, ξαφνικά, ευωδίασε όλος ο τόπος! Χιλιάδες άνθη και λουλούδια να υπήρχαν, δεν θα ευωδίαζαν τόσο!

«ΙΔΟΥ ΕΡΧΟΜΑΙ ΤΑΧΥ… ΑΠΟΔΟΥΝΑΙ ΕΚΑΣΤΩ» (Αποκάλ. Ιωάνν. ΚΒ’12’)!!!


  

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021

ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ!

1. Όπως κάποιος, που θέλει να βεβαιωθή γιά τη σωφροσύνη της γυναίκας του, πηγαίνει σ’ αυτήν νύχτα σαν ξένος, και αν δει ότι τον διώχνει, χαίρεται που είναι απλησίαστη και την επιδοκιμάζει, έτσι πρέπει και εμείς να είμασθε επιφυλακτικοί στις επισκέψεις των νοερών δυνάμεων. Γιατί, όπως λέει ο Απόστολος, γνωρίζει ο σατανάς να μετασχηματίζεται σε φωτεινό άγγελο γιά να εξαπατήσει... Αλλά, και όταν παρουσιασθή με «λαμπρή εμφάνιση», δεν μπορεί να δώσει αγαθή ενέργεια παρά μόνο ταραχή, και από αυτό φανερώνεται το ψεύτικο προσωπείο του. Δηλαδή, δεν μπορεί να δώσει, αγάπη στον Θεό ή στον πλησίον, πραότητα, ταπείνωση, χαρά, ειρήνη, καθαρότητα λογισμών, μίσος κατά του κοσμικού φρονήματος, ανάπαυση πνευματική, επιθυμία  των Ουρανίων, και να καταστείλει τις ηδονές και τα πάθη. Όλα αυτά τα καλά επιτυγχάνονται, μόνο όταν ενεργεί η Θεία Χάρις. Αντίθετα, η έπαρση και η υψηλοφροσύνη είναι τα «χαρίσματα» του σατανά. Από την ενέργεια λοιπόν θα καταλάβεις, αν το φως που έλαμψε στην ψυχή σου, είναι από τον Θεό ή από τον σατανά. Έτσι και η ψυχή μπορεί, να διακρίνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τα φαντάσματα του σατανά, αν έχει δυνατή διάκριση!

ΤΑ ΕΞΑΙΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΥΧΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΕΝ ΑΓΑΠΗ!!

 

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΝΟΤΗΤΟΣ!!

 

<<Σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, πρέπει να καθαρίζουμε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, γιά να καθαρίσει και το εξωτερικό. Γι’ αυτό ακριβώς, αν νοιώθουμε την ανάγκη, όπως είπε ο  Απόστολος, να πολεμήσουμε σωστά και να στεφανωθούμε, νικώντας το ακάθαρτο πνεύμα της πορνείας, δεν πρέπει να στηριζώμεθα στη δική μας δύναμη και άσκηση, αλλά στη βοήθεια του Κυρίου μας και Θεού. Γιατί το πνεύμα αυτό, δεν πρόκειται να σταματήσει να πολεμάει τον άνθρωπο, παρά μόνο όταν αυτός πιστέψει πραγματικά ότι γιατρεύεται και ανεβαίνει στο ύψος της αγνείας, όχι με τη δική του φροντίδα και τους δικούς του κόπους, αλλά με τη βοήθεια και την προστασία του Θεού. Το κατόρθωμα αυτό, υπερβαίνει τη φύση του ανθρώπου, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, όποιος έχει νικήσει τους ερεθισμούς και τις ηδονές της σάρκας, μετατρέπει το σώμα του σε υπηρέτη της ψυχής.

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ!!

 


 

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ!!

 

<<Ο Θεός, εδημιούργησε με τον Λόγο Του, τα διάφορα γένη των ζώων και γιά τις ανάγκες του ανθρώπου, όπως γιά παράδειγμα, ωρισμένα να τον τρέφουν και κάποια άλλα να τον υπηρετούν. Τον άνθρωπο τον εδημιούργησε, και γιά να προσέχη με θαυμασμό τα ζώα και τα έργα τους, και να ευχαριστή τον Θεόν!

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΠΤΩΣΕΙΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩΜΕΝ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ!!

 

 

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ, ΕΓΓΑΜΟΣ ΙΕΡΕΥΣ!!

Διηγείται ο πατήρ Δημήτριος Γκαγκαστάθης:

 <<Ο εχθρός μας ο διάβολος πάντοτε μας πολεμά. Πιο πολύ βέβαια, όταν δεν του κάνουμε τα χατίρια. Τότε από την κακία του, ευρίσκει χίλιους τρόπους να μας πειράξει.

Μία φορά εγύριζα το βράδυ στο σπίτι, με χιόνι. Μου παρουσιάσθηκε ο διάβολος σαν χοίρος, διαλύθηκε όμως σαν καπνός, μόλις έκανα το σημείο του Σταυρού!

Κάποτε πάλι όταν λειτουργούσα, ακούω έξω να θορυβούν. Βγαίνω και τί να δω: Οι σατανάδες χτίζανε πολυκατοικία. Άλλος είχε μυστρί, άλλος φτυάρι...  Τους σταύρωσα και εξαφανίσθηκαν τα πάντα.

ΟΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ!!

 

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ AΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ»!!


 

 Ομιλία κ. Εμμανουήλ Καπετανάκη,
πρ. Διευθυντή Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.

Με θέμα: «Προσωπικές εμπειρίες από τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη». 

Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου - Βουτών Ηρακλείου Κρήτης.
Προλογίζει: π. Κωνσταντίνος. 
Βιντεοσκόπηση: Θεοφάνης Αλμπάνης. 

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019. 

 Η βιντεοσκόπηση μας παραχωρήθηκε από τον κ. Ε. Καπετανάκη παράλληλα με την άδεια να την δημοσιεύσουμε.

ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΒΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΤΗΣ ΑΟΜΜΑΤΟΥ!!

 

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΗΣ!!

  

<<Επιδιώκετε την Αγάπη! Ζητάτε καθημερινά από τον Θεόν την Αγάπη! Μαζί με την Αγάπη, έρχεται και όλο το πλήθος των αγαθών και των αρετών! Αγαπάτε, γιά να αγαπάσθε και εσείς από τους άλλους. Δώστε στον Θεόν όλη σας την καρδιά, ώστε να μένετε στην Αγάπη. « Θες γάπη στί, κα μένων ν τ γάπ ν τ Θε μένει κα Θες ν ατΙωάνν. Δ΄16΄)!!!