Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

ΑΙ ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΚΡΑΔΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΘΕΜΕΛΙΟΝ!!


 

«Ο Μέγας Βασίλειος και ο Θείος Χρυσόστομος, μήπως και αυτοί φοιτώντας στη Σχολή και σπουδάζοντας μαζί με ασεβείς δεν άκουγαν κάθε ημέρα πάρα πολλά ασεβή και παράνομα;;

Tο χειρότερο δε είναι ότι, οι Διδάσκαλοί τους ήταν ειδωλολάτρες και επικούρειοι φιλόσοφοι...

Όμως, αποβλέποντες στην ωφελιμότητα της αληθούς Χριστιανικής φιλοσοφίας και διατηρώντας στενώς τις Πατρικές παραδόσεις, έγιναν Οικουμενικοί κήρυκες και εγκωμιάζονται από όλους υπερβολικώς»!!

Όσιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης