Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

Η ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ!!

 

 «Ο άνθρωπος αξίζει τόσο, όσο αξίζουν οι επιθυμίες της καρδιάς του»!!

 

Παύλος Ευδοκίμωφ (1901-1970)

 

Την μεγάλη αυτή αλήθεια, Πρώτος μας απεκάλυψε ο Θεάνθρωπος Κύριός μας λέγοντας: «Εκ γρ το περισσεύματος τς καρδίας τ στόμα λαλε» (Ματθ. ΙΒ΄34΄)!!!

          Όλοι οι φωτισμένοι άνθρωποι όλων των εποχών, όπως ο Παύλος Ευδοκίμωφ, μέσα από τα βιώματα και τις ιδικές τους πνευματικές εμπειρίες  διεπίστωσαν ότι, από το εσωτερικό πνευματικό περιεχόμενο της καρδιάς εξαρτάται η όλη πορεία και συμπεριφορά του ανθρώπου στην καθημερινότητά του!

          Γι’ αυτό, η συνεχής και επιμελής προσπάθειά τους ήταν και είναι, να καλλιεργούν «τον κρυπτόν της καρδίας άνθρωπον» με την βεβαιότητα ότι, οι καρποί που θα προέλθουν εν καιρώ θα είναι εύγευστοι και ωφέλιμοι γιά όλους!