Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024

Ο ΙΕΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ!!!

 <<Διατί Εβαπτίσθη ο Κύριος;

-Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εβαπτίσθη, «ουχ ως Αυτός χρήζων καθάρσεως, αλλά τήν εμήν οικειούμενος κάθαρσιν»!

-Διά να συντρίψη τας κεφαλάς των νοητών δρακόντων (δαιμόνων) εντός τού ύδατος, διότι οι δαίμονες μετά την πτώσιν του Αδάμ, έχουν κατακλύσει την φύσιν. Ο Χριστός με την βάπτισίν Του, τους διώχνει από παντού!

Η ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΑ ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ!!