Σάββατο 22 Αυγούστου 2020

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ (3).

 

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΙΣ;;;

           Τον ωραιότερο ορισμό της Πίστεως, μας τον δίδει ο Αιώνιος Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, με τον Θεόπνευστο και εμπνευσμένο λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (Εβρ.ΙΑ’,1’)!!!

          Επομένως, και στηριζόμενοι σ’ αυτόν τον ορισμό, απλά και μόνο επισημαίνουμε τις μεγάλες Αλήθειες τις οποίες μας αποκαλύπτει:

                    -Η Πίστις, λοιπόν, πρώτα-πρώτα, είναι η απόλυτη βεβαιότητα γιά πραγματικότητες, που τώρα μεν μόνο πληροφορίες έχομε γι’ αυτές, αλλά μέσα μας υπάρχουν (διότι, "η Bασιλεία του Θεού εντός υμών εστί" (Λουκ ΙΖ',21')), και όσο πιο βιωματικά πλησιάζουμε τον Θεόν, τόσο εναργέστερα και ζωντανά έρχονται στην επιφάνεια!!