Σάββατο 22 Αυγούστου 2020

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ (3).

 

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΙΣ;;;

           Τον ωραιότερο ορισμό της Πίστεως, μας τον δίδει ο Αιώνιος Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, με τον Θεόπνευστο και εμπνευσμένο λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (Εβρ.ΙΑ’,1’)!!!

          Επομένως, και στηριζόμενοι σ’ αυτόν τον ορισμό, απλά και μόνο επισημαίνουμε τις μεγάλες Αλήθειες τις οποίες μας αποκαλύπτει:

                    -Η Πίστις, λοιπόν, πρώτα-πρώτα, είναι η απόλυτη βεβαιότητα γιά πραγματικότητες, που τώρα μεν μόνο πληροφορίες έχομε γι’ αυτές, αλλά μέσα μας υπάρχουν (διότι, "η Bασιλεία του Θεού εντός υμών εστί" (Λουκ ΙΖ',21')), και όσο πιο βιωματικά πλησιάζουμε τον Θεόν, τόσο εναργέστερα και ζωντανά έρχονται στην επιφάνεια!!

                 -Αποτέλεσμα της παραπάνω επισημάνσεως είναι, να προσπαθούμε συστηματικά, σε συνέχεια και με συνέπεια, να είμεθα εις τον δρόμο του Θεού, με τον τρόπο που Εκείνος ώρισε και χωρίς παρεκκλίσεις!!                   

                -Αυτό γιά να συμβή, απαιτείται βαθύτατος σεβασμός και δέος προς την Μεγαλειότητα του Θεού, που εκδηλώνεται μέσα από την ειλικρινή επίγνωση της αδυναμίας και αμαρτωλότητάς μας, και έχει ως αποτέλεσμα την ταπεινή εκζήτηση του Θείου Ελέους και την διαρκή προσπάθεια να   εκτελούμε τις Θείες Εντολές!!

                   -Τότε, σιγά-σιγά και μέσα από την γνήσια μετάνοια, τα μάτια της ψυχής μας αρχίζουν να καθαρίζουν και να απολεπίζωνται από τα λέπια του εγωισμού και των υπολοίπων παθών, και να βλέπουν την πνευματική πραγματικότητα, που με τα σωματικά μάτια είναι τελείως αδύνατον να ατενίσωμε!!

                   -Στην συνέχεια, και όταν ο Θεός δει την ειλικρινή και έμπονη αναζήτηση μας αυτή, με τους απερινοήτους και ακαταλήπτους τρόπους τους ιδικούς Του, μας πλησιάζει, και η κατ’ αρχήν παιδαριώδης πίστις μας, μετατρέπεται σε ακράδαντο θεμέλιο της όλης υπάρξεώς μας και μοναδική εμπειρία της κατοπινής ζωής μας!!

                -Αυτά όλα, βέβαια, εξελίσσονται σταδιακά και μέσα, συνήθως, από πολυχρόνιες διαδικασίες ή καλλίτερα, ακολουθούν μιά ανοδική πορεία από τα ατελέστερα και ευτελέστερα, προς τα τελειότερα και όντως πολύτιμα!!

                   -Όπως, όμως, υπάρχει η ανοδική πορεία και ουσιαστική πρόοδος στα θέματα της Πίστεως, έτσι υπάρχει και η καθοδική πορεία, ακόμη και η αποτελμάτωση…

                   -Αυτό εξαρτάται, από τις ιδικές μας διαθέσεις και την ταπεινόφρονα και συστηματική επιμέλεια (ή αντίθετα την αμέλεια και καθίζηση…), στην πνευματική μας πορεία και ζωή, που βέβαια, επισφραγίζεται και τελειώνεται με την, «ψυχή τε και σώματι», ένταξή μας στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία μας, και την ανελλιπή συμμετοχή μας  στα Ιερά Της Μυστήρια!!

                   -Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις και Γενικές Αρχές, η ικετευτική παράκλησή μας «πρόσθες μν πίστιν» (Λουκ. ΙΖ’,5’), γίνεται πραγματική φλόγα στην ψυχή μας, που κατακαίει και εξαφανίζει οποιαδήποτε κοσμική επιθυμία και αναζήτηση, και στο τέλος, μετεξελίσσεται σε ολοκληρωτική κατά Θεόν Αγάπη!!

                   -Αυτή η Αγάπη, αποτελεί τον μοναδικό και ζωογόνο έρωτα της ψυχής προς την Πηγή της Ζωής, τον Κύριον και Θεόν μας Ιησούν Χριστόν, από τον Οποίον εκούσια πλέον έλκεται, ως από Πανίσχυρον πνευματικόν μαγνήτην, επειδή απέδειξε ότι τον Μόνον που επιθυμεί, τον Μοναδικόν εις τον Οποίον πιστεύει και ελπίζει, και τον Ένα που ολοκληρωτικά και αυθεντικά αναζητεί και αγαπά είναι Αυτός!!!

           Ακλουθώντας αυτή την πορεία ο πραγματικός και ειλικρινής αναζητητής της Πίστεως, μετά από, συνήθως όπως είπαμε, μακρύ και επίπονο και επίμονο και υπομονητικό αγώνα, αιφνίδια ξυπνά, από ένα βαθύ και βασανιστικό ύπνο στο ψηλαφητό σκοτάδι της γηΐνης πραγματικότητας και της παχυλής αγνοίας, μέσα στην Γλυκυτάτη Αγκαλιά μιάς ολόφωτης και απροσμέτρητα γαλήνιας Ανατολής, που ούτε κάν φανταζόταν ότι υπάρχει!!

          Τότε, με αστείρευτα και ασυγκράτητα δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης, διαπιστώνει ότι, ήδη από εκείνη την στιγμή, άρχισε ο Ατελεύτητος Παράδεισος της τρυφής, γιά να συνεχισθή σε απείρως υψηλότερα και μεγαλειώδη επίπεδα στην ανέσπερη Αιωνιότητα!!!