Κυριακή 10 Απριλίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΝ ΧΑΡΙΣΜΑ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΤΟΥ ΜΠΑΣΙΑ!!

 

<<Ο πατέρας μου, όταν ήτο 14-15 ετών, ήταν πολύ κοντά στον Άγιο παπά-Παναγή Μπασιά, τον οποίο διακονούσε και επίστευε βαθειά στην αγιότητά του! Σε αυτό συνέβαλαν και όσα άκουγε από τον πατέρα του!

Κάποια οικογένεια, δεν ενθυμούμαι πλέον το όνομά τους, είχε κάποιον ασθενή. Παρακάλεσαν λοιπόν τον πατέρα μου, να τους πάει τον παπά-Παναγή, γιά να διαβάση και να ευλογήσει τον άρρωστο, ελπίζοντας ότι έτσι θα ιατρευθή.

ΑΙ ΣΠΑΝΙΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΔΩΡΕΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ!!