Κυριακή 10 Απριλίου 2022

ΑΙ ΣΠΑΝΙΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΔΩΡΕΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ!!


 

«Αν κατανικήσεις το θυμό,

τότε θα κατανικήσεις και τη δειλία!

Το θυμό όμως, τον κατανικάς μόνο με την επιείκεια!

Αν λοιπόν καταφέρεις να κατανικήσεις και τη δειλία,

θα γίνεις ανδρείος!

 

Εάν όμως, δεν κατανικήσεις το θυμό, τότε θα είσαι θρασύς

και έτσι δεν θα μπορέσεις να νικήσεις το φόβο,

με αποτέλεσμα να γίνεις δειλός»!!

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος