Σάββατο 21 Αυγούστου 2021

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ…

 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ…

        Τα συμβαίνοντα αυτάς τας ώρας εις το Αφγανιστάν, μας υπενθυμίζουν τας τραγικάς ημέρας, προ εκατονταετίας περίπου (Σεπτέμβριος 1922…), κατά την Μικρασιατικήν καταστροφήν…
        Και τότε, αι Μεγάλαι Δυτικαί Δυνάμεις, εγκατέλειψαν τον κατασφαγιαζόμενον Μικρασιατικόν Ελληνισμόν, εις τας αιμοσταγείς χείρας των φανατικών Μουσουλμάνων και των αγρίων Τσετών, παρ’ ότι μας είχον υποσχεθή την απελευθέρωσιν της Μικράς Ασίας…
        Και σήμερα, ακριβώς τα ίδια πράγματα συμβαίνουν εις το Αφγανιστάν, που οι Αμερικανοί με την προ ετών παρέμβασίν των, έπεισαν τους απλούς ανθρώπους ότι τους προστατεύουν και τους εγγυώνται την απελευθέρωσίν των, από την μισαλλοδοξίαν των επιτοπίων «θρησκευτικών» τυράννων…
        Η Υπερατλαντική Δύναμις, αφού έδωσε «φρούδες ελπίδες» εις τον μυριοβασανισμένον Αφγανικόν Λαόν, τον εγκατέλειψε ανερυθρίαστα στα αιματοβαμμένα χέρια των φανατικών Ταλιμπάν…
        Και πριν από εκατό χρόνια, οι Μικρασιάται Έλληνες, προσπαθούσαν να προστατευθούν «πέφτοντας» κυριολεκτικώς «στην θάλασσα», διά να φθάσουν εις τον αγκυροβολημένον στόλον των Μεγάλων Δυνάμεων, εις το λιμάνι της Σμύρνης, και οι δήθεν Χριστιανοί της Δύσεως τους απωθούσαν βάναυσα…

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΙΛΕΣ ΠΕΝΘΟΣ!!