Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023

ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΦΟΒΟΥ!!!

«Όποιος αποφασίσει να ζήσει πνευματική ζωή, πρώτα απ’ όλα πρέπει να αποκτήσει τον φόβο του Θεού, που είναι η Αρχή της Σοφίας!! Στον νου του, ας είναι πάντα τυπωμένα τα προφητικά λόγια: «Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε Αὐτῷ ἐν τρόμῳ» (Ψαλμ. Β΄11΄)!!!

Ο άνθρωπος αυτός, πρέπει να αντιμετωπίζει με πολλή προσοχή και ευλάβεια κάθε τί ιερό. Αν όμως ζει με αμέλεια, τότε θα επαληθευθή ο προφητικός λόγος: «Ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς» (Ιερεμ. ΛΑ΄10΄)!!!

Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι η θάλασσα, η καρδιά δηλαδή, με τους λογισμούς και τις επιθυμίες, πρέπει να καθαρισθή και είναι μεγάλη και ευρύχωρη... «Ἐκεῖ ἑρπετά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων» (Ψαλμ. ΡΓ΄25΄)!!! Δηλαδή, μέσα σ’ αυτήν, την καρδιά-θάλασσα, φωλιάζουν λογισμοί μάταιοι, ψεύτικοι και ακάθαρτοι, γεννήματα των πονηρών πνευμάτων...

ΔΥΟ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΑ ΠΑΘΗ...


 ΄