Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

Η ΑΟΚΝΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ, ΣΩΖΕΙ ΨΥΧΑΣ ΕΚ ΘΑΝΑΤΟΥ!!

 

 Η Γερόντισσα Μακρίνα, προσευχόταν γιά όλους τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως γιά όσους είχε γνωρίσει όσο ζούσε στον κόσμο! Με πολύ πόνο, ευχόταν υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων, οι οποίοι δεν είχαν εξομολογηθή, κυρίως θανάσιμα αμαρτήματα.

Μία τέτοια περίπτωση, γιά την οποία παρακαλούσε και άλλους ανθρώπους να προσεύχωνται υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της, ήταν η Γλυκερία, μία γνωστή της από τα νεανικά της χρόνια. Η Γλυκερία στην Κατοχή, δεν άντεξε την πείνα και γιά να επιβιώση άρχισε να κάνη στην ζωή της παραχωρήσεις, μέχρι που κατέληξε στην αμαρτία.

ΣΟΦΗ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ!!