Πέμπτη 11 Απριλίου 2024

Ο ΟΝΤΩΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ!!!


 

ΤΑ ΕΠΑΙΝΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΙΑ!!


 

Προ πολλών ετών, επικειμένης της εκλογής Βοηθού τινος Επισκόπου, ενεγράφη δεύτερος εις το τριπρόσωπον ψηφοδέλτιον (ο πατήρ Ιωήλ ο Γιαννακόπουλος). Ο τότε Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ελθών εξ’ Αθηνών εις Καλάμας, ανεκοίνωσε τούτο εις τον π. Ιωήλ, όστις ουδέν εγνώριζε, και προσέθηκεν:

«Άντε, την άλλη φορά θα έλθης πρώτος».