Πέμπτη 11 Απριλίου 2024

ΤΑ ΕΠΑΙΝΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΙΑ!!


 

Προ πολλών ετών, επικειμένης της εκλογής Βοηθού τινος Επισκόπου, ενεγράφη δεύτερος εις το τριπρόσωπον ψηφοδέλτιον (ο πατήρ Ιωήλ ο Γιαννακόπουλος). Ο τότε Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ελθών εξ’ Αθηνών εις Καλάμας, ανεκοίνωσε τούτο εις τον π. Ιωήλ, όστις ουδέν εγνώριζε, και προσέθηκεν:

«Άντε, την άλλη φορά θα έλθης πρώτος».

 

(Και απήντησε ο εμπνευσμένος Γέρων:)

«Όχι, Σεβασμιώτατε, τοιούτος... κίνδυνος δεν υπάρχει.

Εγώ πάντοτε  δ ε ύ τ ε ρ ο ς  θα έρχωμαι...»!!

 

Πηγή:

Ζ’. Πάντοτε δεύτερος.

«Ανέκδοτα Ιωήλ Γιαννακόπουλου Αρχιμανδρίτου»

Δ’ Έκδοσις – 1973.  Επιφανίου Ι.Θεοδωροπούλου, Πρεσβυτέρου.