Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

«Η ΓΑΡ ΔΥΝΑΜΙΣ ΜΟΥ ΕΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΕΛΕΙΟΥΤΑΙ» (Β’Κορινθ.ΙΒ’9’)!!!

 

        « Ο άνθρωπος, όταν είναι τελείως καλά στην υγεία του, δεν είναι καλά… Καλλίτερα να έχει κάτι. Αν δεν έχει κανείς υποχρεώσεις, να προτιμά αρρώστιες παρά υγεία. Από την υγεία του είναι χρεώστης, ενώ από την αρρώστια, όταν την αντιμετωπίζει με υπομονή, έχει να λάβει.
        Όταν ήμουν στο Κοινόβιο, είχε έλθη μία φορά ένας Άγιος Επίσκοπος, πολύ γέρος, ονόματι Ιερόθεος, που ασκήτευε στην Σκήτη της Αγίας Άννης.

«ΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΩ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ» (Ύμνος Όρθρου Μ.Πέμπτης)