Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

Ο ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ.

 

Η ΟΡΘΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ!!

 

«Οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν, πώς να πλησιάζουμε τα Ιερά Ευαγγέλια και πώς να τα διαβάζουμε, γιά να τα κατανοήσουμε όπως πρέπει. Διδάσκουν επίσης, τί είναι εκείνο που βοηθάει και τί είναι εκείνο που εμποδίζει την σωστή κατανόησή τους.

Διάβαζε, επομένως, κατ' αρχήν, περισσότερο τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και κατόπιν, αφού μάθεις από αυτά πώς πρέπει να διαβάζεις τα Ιερά Ευαγγέλια, πήγαινε και διάβαζε με τη σειρά τα Ίδια τα Ιερά Ευαγγέλια!