Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

Ο ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ.

 

«Όταν κάποιοι ευρίσκονται
σε διαφωνία και ο ένας
πολεμά τον άλλον εξ αιτίας:
Της υπερηφάνειας…  
Της φιλαρχίας…
Και της φιλαργυρίας…,
τότε αυτές οι διαθέσεις εγκαθιστούν μέσα τους τον ίδιο το θεομάχο
και ανθρωποκτόνο διάβολο.
Έτσι, καθοδηγούμενοι αοράτως
από αυτόν, δεν παύουν να μάχονται λυσσαλέα σαν άγρια θηρία, ώσπου να εξολοθρεύσουν παντελώς,
ο ένας τον άλλον...»!!
Άγιος Μάξιμος ο Γραικός