Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

«ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΥΜΩΝ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΥΜΙΝ» (Ματθ. Θ΄29΄)!!!


 

 Είπε γέρων:
«Ο άνθρωπος, συμβουλεύει τον πλησίον του ανάλογα με τις γνώσεις που έχει…
Ο Θεός, όμως, ενεργεί σ᾽ εκείνον που ακούει, ανάλογα με την πίστη του!»!!
Γεροντικόν