Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

ΑΛΛΟ ΚΑΛΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΛΗΘΗΣ ΑΓΑΠΗ!!


         <<Εγώ έχω ψωμί να φάω, ενώ εσύ δεν έχεις. Εάν σου δώσω ένα κομμάτι και εσένα, που δεν έχεις, τότε φανερώνω, πως σε αγαπώ!
        Άμα φάω όλο το ψωμί και εσύ πεινάς, τί φανερώνω;
        Πως η αγάπη που έχω σε εσένα, είναι ψεύτικη…

        Έχω δύο ποτήρια κρασί να πιώ, εσύ δεν έχεις. Εάν δώσω και σε εσένα απ’ αυτό και πιείς, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ!
        Άμα όμως δεν σου δώσω, είναι κάλπικη η αγάπη...

Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΗ, ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΦΟΒΟΝ!!