Δευτέρα 3 Μαΐου 2021

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2021

 

Ο μέχρι Σταυρού και ταφής Συγκαταβάς, και Αναστάς εκ των νεκρών Κύριος της Δόξης, Καταπατήσας τον θάνατον και Καταργήσας τον διάβολον, εδωρήσατο ημίν Ζωήν την Αιώνιον!!