Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

"ΑΓΩΝΙΣΘΗΤΙ ΜΕΤΑ ΔΑΚΡΥΩΝ, ΑΔΕΛΦΕ, ΟΤΙ ΕΓΚΑΥΣΤΑ ΣΟΙ ΕΙΣΙ"!!!

 

Δύο σαρκικοί αδελφοί, απαρνήθηκαν τον κόσμο και πήγαν στο όρος της Νιτρίας, όπου και υποτάχθηκαν σ΄ έναν πνευματικό πατέρα. Ο Θεός έδωσε και στους δύο το χάρισμα των δακρύων και της κατανύξεως.

Μία φορά, λοιπόν, ο Γέροντας σε όραμα βλέπει τους δύο αδελφούς, να στέκωνται και να προσεύχωνται κρατώντας στα χέρια φύλλα χαρτιού γραμμένα και να τα βρέχουν με τα δάκρυά τους! Του ενός τα γράμματα σβήνονταν εύκολα, ενώ του άλλου ύστερα από κόπο, διότι φαίνονταν σαν να ήταν γραμμένα με έγκαυστη μελάνη.

Ο Γέροντας, τότε, παρακάλεσε τον Θεόν να του δοθή εξήγηση γιά το συγκεκριμένο όραμα. Πραγματικά του παρουσιάσθηκε Άγγελος Κυρίου και του λέει:

ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ...