Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

ΜΕΓΑΛΑΙ ΚΑΙ ΠΙΚΡΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ…

 

<< Κάποιος είχε έναν συγγενή του στο Νοσοκομείο. Κάποια ημέρα, πέρασε ένας βιβλιοπώλης από εκεί και τον ερώτησε ο υγιής συγγενής εάν είχε κάποιο θρησκευτικό βιβλίο, που να μιλάει γιά την αρρώστεια και τον πόνο, ώστε να παρηγορηθή ο άρρωστος συγγενής του.

Πράγματι του έδωσε ένα.

Μετά από κάποιες ημέρες, ξαναπέρασε ο βιβλιοπώλης από το θάλαμο εκείνου του ασθενούς και ερώτησε τον συγγενή του:

«Πώς πάει ο άνθρωπός σου;».

ΑΥΤΗ Η ΣΚΕΨΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΝ!!