Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΩΝ.

 

«Ποιοί βλασφημούν κατά του Αγίου Πνεύματος;

-Όσοι αρνούνται τη Χάρη του Θεού, την Θεία ευσπλαχνία Του, τη Φιλανθρωπία Του και την Πρόνοιά Του...

-Όσοι περιφρονούν τον Θείο Νόμο...

-Όσοι αρνούνται τις ενέργειες του Άγιου Πνεύματος και αποδίδουν αυτές σε άλλες (σκοτεινές) δυνάμεις...

-Όσοι αρνούνται τις δωρεές και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος...

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ ΔΩΡΕΑΝ!!!