Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ ΔΩΡΕΑΝ!!!

 

«Όταν είμασθε ταπεινοί και πράοι,

ο Θεός θα μας δώσει χαρίσματα!

Γι’ αυτό, να πιστεύουμε και να λέμε,

πως είμασθε “αχρείοι δούλοι”.

Όσα καλά κι αν έχωμε,

ο Θεός μάς σώζει δωρεάν

και όχι γιατί το αξίζομε!»!!

Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης