Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ!!

«Όπως η πλύστρα τσαλακώνει,

τρίβει και κτυπάει τα ρούχα μέσα στη σκάφη, γιά να τα λευκάνει,

έτσι και ο Θεός “τσαλακώνει”,

“τρίβει” και “κτυπάει” εμάς,

γιά να “λευκάνει" την ψυχή μας

και να την ετοιμάσει γιά την

Ουράνια Βασιλεία Του, εκεί

όπου κανένας ακάθαρτος

δεν θα μπει!»!!!

Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος