Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΙΣ ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ!!

 

<< Ο νόμος της αγάπης, αναγκάζει κάποιον να επιχειρεί πράγματα, που υπερβαίνουν την δύναμη του. Νομίζω λοιπόν -δεν δογματίζω-, ότι ύστερα απ’ όσα ελέχθησαν «περί ξενιτείας», ή μάλλον μαζί με αυτά, πρέπει να επακολουθήσουν και να λεχθούν ολίγα περί των ονείρων. Τόσα, όσα χρειάζονται, ώστε ούτε σ’ αυτόν τον δόλο των δολίων δαιμόνων να είμασθε αμύητοι…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

36. Όνειρο είναι μία κίνηση του νου, ενώ το σώμα ευρίσκεται ακίνητο.

37. Φαντασία είναι μία εξαπάτηση των οφθαλμών, όταν το μυαλό κοιμάται. Φαντασία είναι ένα θέαμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. 

38. Είναι φανερή η αιτία που θελήσαμε, μετά τους προηγουμένους λόγους, να μιλήσουμε γιά τα όνειρα. Αφού εγκαταλείψουμε γιά τον Κύριον, τα σπίτια μας και τους οικείους μας, και με την «ξενιτεία», γιά την αγάπη του Χριστού, πουλήσουμε τον εαυτό μας, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράζουν με όνειρα. Παρουσιάζουν δε σε αυτά τους ιδικούς μας ότι θρηνούν, πεθαίνουν, καταστεναχωρούνται και βασανίζονται εξ αιτίας μας... Εκείνος λοιπόν που πιστεύει στα όνειρα, μοιάζει μ΄αυτόν που κυνηγά την σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει [«ὡς δρασσόμενος σκιᾶς καὶ διώκων ἄνεμον, οὕτως ὁ ἐπέχων ἐνυπνίοις» (Σοφ. Σειράχ ΛΔ΄2')!!!].

ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ!!