Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΙΣ ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ!!

 

<< Ο νόμος της αγάπης, αναγκάζει κάποιον να επιχειρεί πράγματα, που υπερβαίνουν την δύναμη του. Νομίζω λοιπόν -δεν δογματίζω-, ότι ύστερα απ’ όσα ελέχθησαν «περί ξενιτείας», ή μάλλον μαζί με αυτά, πρέπει να επακολουθήσουν και να λεχθούν ολίγα περί των ονείρων. Τόσα, όσα χρειάζονται, ώστε ούτε σ’ αυτόν τον δόλο των δολίων δαιμόνων να είμασθε αμύητοι…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

36. Όνειρο είναι μία κίνηση του νου, ενώ το σώμα ευρίσκεται ακίνητο.

37. Φαντασία είναι μία εξαπάτηση των οφθαλμών, όταν το μυαλό κοιμάται. Φαντασία είναι ένα θέαμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. 

38. Είναι φανερή η αιτία που θελήσαμε, μετά τους προηγουμένους λόγους, να μιλήσουμε γιά τα όνειρα. Αφού εγκαταλείψουμε γιά τον Κύριον, τα σπίτια μας και τους οικείους μας, και με την «ξενιτεία», γιά την αγάπη του Χριστού, πουλήσουμε τον εαυτό μας, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράζουν με όνειρα. Παρουσιάζουν δε σε αυτά τους ιδικούς μας ότι θρηνούν, πεθαίνουν, καταστεναχωρούνται και βασανίζονται εξ αιτίας μας... Εκείνος λοιπόν που πιστεύει στα όνειρα, μοιάζει μ΄αυτόν που κυνηγά την σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει [«ὡς δρασσόμενος σκιᾶς καὶ διώκων ἄνεμον, οὕτως ὁ ἐπέχων ἐνυπνίοις» (Σοφ. Σειράχ ΛΔ΄2')!!!].

39. Οι δαίμονες της κενοδοξίας, εμφανίζονται στον ύπνο μας σαν προφήτες. Συμπεραίνουν σαν πανούργοι που είναι, μερικά από τα μέλλοντα να συμβούν και μας τα προαναγγέλλουν. Και όταν αυτά πραγματοποιηθούν, εμείς μένομε έκθαμβοι, και υπερηφανεύεται ο λογισμός μας, με την ιδέα ότι πλησιάσαμε στο προορατικό χάρισμα…

40. Σε όσους τον πιστεύουν, ο δαίμονας αυτός φάνηκε πολλές φορές αληθινός προφήτης... Σε όσους όμως τον περιφρονούν πάντοτε αποδείχθηκε ψεύτης. Διότι, σαν πνευματική ύπαρξη που είναι, βλέπει όσα συμβαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα, και μόλις αντιληφθή ότι κάποιος πεθαίνει, τρέχει αμέσως σ’ εκείνους που είναι ελαφρόμυαλοι και τους το προλέγει με τα όνειρα.

41. Τίποτε μελλοντικό δεν γνωρίζουν οι δαίμονες, από προγνωστική δύναμη. Διότι, τότε, θα μπορούσαν και οι μάγοι να μας προλέγουν τον θάνατό μας.

42. Στον ύπνο μας πολλές φορές οι δαίμονες, «μετασχηματίζονται εἰς αγγέλους φωτός» (Β΄ Κορινθ. ΙΑ΄14΄) και σε μορφές αγίων Μαρτύρων, τους οποίους παρουσιάζουν να έρχωνται προς το μέρος μας. Έτσι αφού ξυπνήσουμε μας βυθίζουν σε υπερηφάνεια και χαρά…

44. Εάν αρχίσωμε να πιστεύωμε στους δαίμονες κοιμώμενοι, ύστερα θα εμπαιζώμεθα από αυτούς και ξύπνιοι. Εκείνος που πιστεύει στα όνειρα είναι εντελώς άσοφος και άπειρος, ενώ αυτός που δεν τα πιστεύει, είναι πραγματικά συνετός και σοφός!!

«Κλίμαξ», Οσίου Ιωάννου του Σιναΐτου, Λόγος Γ΄