Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ!!


 

«Παιδιά μου, να ανέχεσθε ο ένας τον άλλο! Εγώ δεν έχω να επιδείξω στον Κύριο ούτε μεγάλη άσκηση ούτε σπουδαίες αρετές. Του ζητάω όμως στην προσευχή μου: “Εσύ Κύριε να με ανεχθής και εγώ, με την δύναμη την ιδική Σου, θα προσπαθώ να υπομένω και να ανέχωμαι τις αδυναμίες και παραξενιές των άλλων”. Και πιστεύω ότι, ο Θεός βλέποντας τις διαθέσεις μου, με ακούει»!!

π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος